Oficjalna strona Oddziału Białostockiego PTG-E

Członkowie Białostockiego Oddziału PTG-E do ukończenia 40 roku życia, regularnie opłacający składki, mogą otrzymać jednorazowo w trakcie trwania kadencji bieżącego Zarządu dofinansowanie do udziału w dowolnej konferencji o tematyce gastroenterologicznej w wysokości do 600 zł. Wsparcie dotyczy finansowania opłaty zjazdowej na podstawie faktury wystawionej przez organizatora konferencji na Białostocki Oddział PTG-E.
Wnioski oraz pytania prosimy kierować na adres e-mail: ptgebialystok@gmail.com

Close Menu