Oficjalna strona Oddziału Białostockiego PTG-E

Szanowni Państwo,

    Serdecznie zapraszamy na wiosenne posiedzenie szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTG-E, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2022 w hotelu „Europa” w Giżycku. Przypominamy, że warunkiem bezpłatnego udziału w całym spotkaniu jest opłacenie składki członkowskiej. Osoby zwolnione z opłaty członkowskiej są oczywiście również zaproszone i nie ponoszą kosztów udziału.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Justyna Wasielica-Berger
Przewodnicząca Zarządu Białostockiego Oddziału PTG-E

27.05.2022.        piątek

16.00 – 19.00    Warsztaty dotyczące leczenia pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (trudne przypadki, najczęstsze problemy kliniczne). Dr n. med. Magdalena Kaniewska.

20.00 – kolacja

28.05.2022.      sobota

9.00-12.00         Sesja I:

9.00 – 9.35        Mikroskopowe zapalenie jelita grubego oporne na leczenie. Dr hab. Jarosław Daniluk

9.35 – 10.10      Nieswoiste choroby zapalne jelit – nowości z Kongresu ECCO 2022. Prof. dr hab. Piotr Eder

10.10 – 10.45    Resekcje endoskopowe w jelicie grubym. Dr n. med. Paweł Rogalski

10.45- 11.25    Sztuczna inteligencja w endoskopii. Dr n. med. Tomasz Marek

11.25 – 12.00    Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne.  Dr hab. Krzysztof Kurek

12.00-12.30      Przerwa kawowa

12.30-15.30      Sesja II:

12.00 – 12.35    Choroba refluksowa przełyku – Dr hab.  A. Świdnicka-Siergiejko

12.35 – 13.15    Kierowca z Encefalopatią wątrobową – realne zagrożenie na drodze. Prof. dr. hab. Anatol Panasiuk

13.15 – 13.50    Wytyczne leczenia IBS – Prof. dr. hab. B. Skrzydło-Radomańska

13.50 – 14.25    Psychoterapia pacjentów z chorobami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Dr n. med. i mgr psychologii Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

14.25 – 15.00    Leki psychiatryczne w gastroenterologii. Dr. n. med. Anna Pietrzak

 

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy Państwa na jesienne spotkanie szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTG-E, które odbędzie się 22 listopada o godzinie 18.00  w hotelu Royal przy Rynku Kościuszki 11 w Białymstoku. Wykłady będą miały miejsce w sali konferencyjnej na I piętrze. Po wykładach zapraszamy na poczęstunek do hotelowej restauracji.

Równocześnie przypominamy o obowiązku terminowego opłacania składek członkowskich – składka za rok 2020 powinna być opłacona do końca roku 2019.

W wyrazami szacunku

Justyna Wasielica-Berger

Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTG-E.

 

Program posiedzenia

1800     Powitanie uczestników    

1805-1815  „Optymalizacja terapii konwencjonalnej nieswoistych chorób zapalnych  jelit” Dr n. med. Magdalena Kaniewska, Warszawa

1815-1830   „Nowości w leczeniu biologicznym z uwzględnieniem programu lekowego – wedolizumab” Dr n. med. Magdalena Kaniewska, Warszawa

1830-1845  „Nowości w leczeniu biologicznym z uwzględnieniem programu lekowego – ustekinumab” Dr n. med. Magdalena Kaniewska, Warszawa

1850-1905   „Ciąża i laktacja u pacjentki z nieswoistą chorobą zapalną jelit jakie leki można stosować?” Dr hab. n. med. Jarosław Daniluk, Białystok

Przypadki z życia wzięte:

1910-1915    „Piodermia zgorzelinowa” – i co dalej? Dr n. med. Andrzej Tynecki, Suwałki

1915-1925    „PSC/CU/LTx” Prof. dr hab. med. Anatol Panasiuk, Białystok

1925-1935  „Niepowodzenie położnicze a współpraca z pacjentką z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego” Dr n. med. Justyna Wasielica-Berger, Białystok

Szanowni Państwo,

    Serdecznie zapraszamy na wiosenne posiedzenie szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTG-E, które odbędzie się 24-26 maja 2019 w hotelu „Mazurski Raj” w Piaskach k/Rucianego-Nidy. Przypominamy, że warunkiem bezpłatnego udziału w całym spotkaniu jest opłacenie składki członkowskiej. Osoby zwolnione z opłaty członkowskiej są oczywiście również zaproszone i nie ponoszą kosztów udziału.

   Miło nam poinformować, że już posiadamy nagrody książkowe za terminowe opłacenie składek. Planujemy je rozdać w trakcie spotkania w Rucianem- Nidzie. Osoby, których nie będzie na spotkaniu, prosimy o indywidualne odbieranie książek z sekretariatu Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku. Zamawiane prenumeraty powinny zacząć do Państwa wkrótce przychodzić. Aktualnie, z uwagi na koszt, nie przewidujemy wysyłania książek.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Justyna Wasielica-Berger
Przewodnicząca Zarządu Białostockiego Oddziału PTG-E

Szczegółowy program posiedzenia 

24 maja 2019

 

1800 – 2000     Wystawa firm farmaceutycznych

2000               Powitanie uczestników         

            

25 maja 2019

 

Sesja I      

 

0930-1000„Co można i co trzeba zobaczyć  w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego”

Dr n. med. Tomasz Marek, Katowice

  

1000-1030  „Powikłania po zabiegach endoskopowych”.

           Dr n. med. Michał Spychalski, Brzeziny

 

1030-1100   “Rola ECPW  w leczeniu paliatywym”

                    Dr n. med. Sławomir Kozieł, Warszawa

 

1100-1130   „EUS – kiedy są a kiedy nie ma wskazań do badania”

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska, Szczecin

 

1130-1145   Dyskusja

 

1145-1200   Przerwa na kawę

 

 

Sesja II        

1200-1230       „Chemoprewencja w nieswoistych chorobach 

zapalnych jelit.” 

                   Dr hab. med. Dorota Waśko-Czopnik, Wrocław

 

1230-1300     „Przełyk Barretta: kiedy obserwować, kiedy 

                  i jak leczyć?” 

Dr hab. med. Anna Mokrowiecka, Łódź

 

1300-1330   „Miejsce kwasu ursodeoksycholowego we 

                 współczesnej farmakoterapii”

             Prof. dr hab. med. Anatol Panasiuk, Białystok

 

1330-1400   „IBS a choroba uchyłkowa – overlap objawów 

                  a postępowanie terapeutyczne”

 Dr n. med. Tomasz Wollny, Kielce

 

1400-1420    Dyskusja

 

 

 

26 maja 2019

 

0900-0930     Podsumowanie szkolenia, wręczenie nagród 

      książkowych.  

 

930             Pożegnanie uczestników.    

 

 

Sponsorzy:

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z treścią poniżej zamieszczonych uchwał Zarządu Białostockiego Oddziału PTG-E.

Zgłoszenia dotyczące uchwały 1 prosimy kierować na adres: ptgebialystok@gmail.com

Członków, którzy opłacą stosowne składki prosimy o decyzję dotyczącą wyboru prenumeraty lub konkretnej książki do końca stycznia 2019 na ten sam adres. Prenumerata będzie wysyłana na adres zamieszkania lub miejsca pracy, który również prosimy zgłaszać. Książki zostaną wręczone w trakcie wiosennego posiedzenia PTGE lub będzie je można odebrać osobiście.

 Z pozdrowieniami

Justyna Wasielica-Berger

Przewodnicząca Zarządu Białostockiego Oddziału PTG-E

Uchwała 1

Członkowie Białostockiego Oddziału PTG-E do ukończenia 40 roku życia, regularnie opłacający składki, mogą otrzymać jednorazowo w trakcie trwania kadencji bieżącego Zarządu dofinansowanie do udziału w dowolnej konferencji o tematyce gastroenterologicznej w wysokości do 600 zł. Wsparcie dotyczy finansowania opłaty zjazdowej na podstawie faktury wystawionej przez organizatora konferencji na Białostocki Oddział PTG-E.

Uchwała 2

Wszyscy członkowie Białostockiego Oddziału PTG-E, którzy nie zalegają z płaceniem składek i do końca roku 2018 opłacą składkę za rok 2019, otrzymają do wyboru: roczną prenumeratę “Gastroenterologii Praktycznej” lub jedną książkę o tematyce gastroenterologicznej z załączonej poniżej listy. Członkowie, którzy do końca 2018 roku opłacą składkę za dwa lata, to znaczy za rok 2019 i 2020 będą mogli wybrać dwuletnią prenumeratę “Gastroenterologii Praktycznej” lub dwie książki z poniższej listy.

  1. Anita Gąsiorowska. Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami.
  2. Grzegorz Wallner, Adam Dziki, Andrzej Dąbrowski. Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego.
  1. Jerome D. Waye, Zdenek Mařatka, José Ramón Armengol Miró. Endoskopia przewodu pokarmowego: terminologia, definicje i klasyfikacje w opisie badań diagnostycznych i terapeutycznych z ujednoliconym systemem raportowania.
  1. Bruce E. Sands. Gastroenterologia – przewodnik ekspertów Mount Sinai. Tom 1
  2. Bruce E. Sands. Gastroenterologia – przewodnik ekspertów Mount Sinai. Tom 2

Zarząd Białostockiego Oddziału PTG-E

Close Menu