Oficjalna strona Oddziału Białostockiego PTG-E

Spotkania Białostockiego Oddziału PTG-E mają charakter interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia i problemy leżące w sferze zainteresowań gastroenterologów, chirurgów, pediatrów, lekarzy chorób zakaźnych, onkologów i lekarzy innych specjalności.

Wykładowcami w czasie naszych posiedzeń naukowo szkoleniowych są zarówno członkowie Białostockiego Oddziału PTG-E, jak również wybitni polscy specjaliści z danej dziedziny z innych Ośrodków. W naszych posiedzeniach czynnie uczestniczyli zaproszeni Goście m.in. z Warszawskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTG-E, Towarzystwa Internistów Polskich oraz członkowie Białostockiego Oddziału PTG-E z ośrodków terenowych.

Close Menu