Oficjalna strona Oddziału Białostockiego PTG-E

Wiosenne Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe, 12 – 14 czerwiec 2015, Giżycko

Jakość i bezpieczeństwo w pracowni endoskopowej

Sesja I

„Wskaźniki jakości endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego” Dr  Krzysztof Kurek; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

„Wskaźniki jakości endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej” Dr Jan Pertkiewicz; NZOZ Endoterapia, Warszawa

„Klasyfikacja MST v. 3.0” Dr Paweł Rogalski; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

Sesja II

„Endoskopowa ultrasonografia zabiegowa” Dr Justyna Wasielica-Berger; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

„Narzędzia endoskopowe – wielorazowe czy jednorazowe?” Dr Sławomir Kozieł; Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

„Znaczenie jakości przygotowania jelita grubego do badania endoskopowego” Dr Tomasz Arłukowicz; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny; Olsztyn

„Zasadność oznaczania ekspresji receptora HER w raku żołądka” Dr Tomasz Wollny; Świętokrzyskie Centrum Onkologii; Kielce

  

VI Białostockie Dni Gastroenterologiczne, 16-17 października 2015 r. Białystok

  

Wiosenne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe, 3 – 4 czerwiec 2016, Giżycko

Sesja I Choroby przełyku – co gastroenterolog wiedzieć powinien ?

„Optymalne leczenie choroby refluksowej przełyku – punkt widzenia gastroenterologa” Prof. dr hab., Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

„Protezowanie i poszerzanie zwężeń w obrębie GOPP o różnej etiologii: jak i kiedy?” Dr Jan Pertkiewicz; NZOZ Endoterapia, Warszawa

„Ciało obce w obrębie GOPP – wytyczne postępowania Europejskiego Towarzystwa Endoskopowego” Dr Tomasz Marek; Katedra i Klinika Gastroenterologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

„Uszkodzenia GOPP substancjami żrącymi: leczenie we wczesnym okresie choroby oraz postępowanie długoterminowe” Dr Krzysztof Kurek, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

Sesja II Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego – optymalizacja leczenia

„Zespół jelita drażliwego – postępowanie terapeutyczne” Prof. dr hab., Roman Tomecki, Polska Fundacja Gastroenterologii, Warszawa

„Miejsce glikokortykosteroidów w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit” Prof. dr hab., Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Onkologii, Warszawa

„Profil pacjenta z IBD leczonego biologicznie” Dr Magdalena Kaniewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

„Diagnostyka i leczenie choroby uchyłkowej w świetle aktualnych wytycznych” Dr hab., Grażyna Jurkowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM, Białystok

Jesienne Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe, Białsytok, 24 listopada 2016 r. 

Trudne przypadki kliniczne w praktyce gastroenterologa

„Cholangioskopia z zastosowaniem gastroskopu przeznosowego”. Andrzej Tynecki, Wojciech Tynecki; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego, Suwałki

„Pacjent z krwawieniem do pękniętej torbieli trzustki w przebiegu PZT”. Andrzej Tynecki, Dala Malinowska; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego, Suwałki

,Przełyk durszlakowy”. Marta Stachurska, Kacper Gan, Karol Ostrowski, Jacek Romatowski, Lech Skwarski; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Białystok

,,Nawracające wodobrzusze o niejasnej etiologii”. Justyna Wasielica-Berger, Maja Kostrzewska, Andrzej Dąbrowski; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok

,,Kardiomiopatia Tako-tsubo” będąca wynikiem zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki. Marta Garbowska, Krzysztof Kurek, Bożena Sobkowicz; Klinika Kardiologii; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Close Menu