Oficjalna strona Oddziału Białostockiego PTG-E

Posiedzenie nadzwyczajne Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 27.01.2017r.

Przyjęcie uchwały nr 1/2017 dotyczącej przyznawania stypendiów młodym członkom Białostockiego Oddziału PTGE.

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Oddział w Białymstoku 10 Kwietnia 2017 r. Białystok.

„Helicobacter pylori a pokrzywka przewlekła” Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK

„Zakażenie Helicobacter pylori – rozpoznanie i leczenie według nowych wytycznych” Dr n. med. Jarosław Daniluk Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK

„Rupafin w pokrzywkach, Controloc i Dexilant w eradykacji Hp i GERD” Jacek Skórski – Przedstawiciel firmy TAKEDA

 

Wiosenne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe „Teraźniejszość i Przyszłość w Gastroenterologii” 26 – 28 maj 2017 Giżycko

Sesja I      Najnowsze osiągnięcia w leczeniu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • „Sięgając po nowe, czyli o innowacyjnych formach terapii w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego” dr hab. Grażyna Rydzewska; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • „Terapia biologiczna nieswoistych chorób zapalnych jelit w obliczu aktualnego programu lekowego ministerstwa zdrowia” Dr Magdalena Kaniewska; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • „Rola eubiotyków w leczeniu chorób przewodu pokarmowego” Dr n. med. Michał Lipiński; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • „Standardy diagnostyki i terapii choroby Leśniowskiego-Crohna w oparciu o nowe wytyczne ECCO” Dr n. med. Jarosław Daniluk; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku

 Sesja II Endoskopia przewodu pokarmowego – Gdzie jesteśmy obecnie? Co nas czeka w przyszłości?

 • „Przygotowanie do badań i zabiegów endoskopowych” Dr n. med. Tomasz Marek; Katedra i Klinika Gastroenterologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • „Co to znaczy dobra kolonoskopia” Dr n. med. Michał Kamiński; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej­Curie w Warszawie
 • „Polskie rekomendacje ESD – omówienie” Dr hab. n. med. Andrzej Białek; Katedra i Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin
 • „Nowoczesna endosonografia zabiegowa” Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska; Pracownia Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie

 

 Jesienne Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowe Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; „Choroby wątroby w praktyce gastroenterologii” 8 grudnia 2017 r. Borki 29, 16-030 Supraśl

 • „Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – choroba cywilizacyjna?”. dr hab. Anatol Panasiuk; Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • „Terapia przewlekłego WZW typu C”. dr hab. Tadeusz W. Łapiński; Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • ,,Diagnostyka ultrasonograficzna najczęstszych zmian ogniskowych w wątrobie”. Dr hab. Jacek Janica; Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • ,,Koagulopatie w chorobach wątroby – balansowanie pomiędzy ryzykiem zakrzepicy a krwawieniem”. Dr Paweł Rogalski; Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Wiosenne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe, 18-19 maja 2018, Giżycko

Sesja I Miejsce endoskopii w leczeniu chorób przewodu pokarmowego

 • „Jak prawidłowo opisać badanie endoskopowe?” Dr n. med. Tomasz Marek; Katedra i Klinika Gastroenterologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • „Metody leczenia wczesnych nowotworów jelita grubego”. Dr n. med. Michał Spychalski Szpital Specjalistyczny w Brzezinach
 • “Rola endoskopii w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki” Dr n. med. Dariusz Kąkol Szpital Bielański Warszawa
 • „Guzy torbielowate trzustki” Dr hab. n. med. Marcin Polkowski; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej­Curie w Warszawie

Sesja II Optymalizacja leczenia wybranych chorób przewodu pokarmowego

 • „Leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit – co możemy jeszcze poprawić?” dr hab. n. med. Maciej Gonciarz; Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu
 • „Optymalizacja leczenia biologicznego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit na podstawie przypadków klinicznych” Dr Magdalena Kaniewska; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • „Idiopatyczne ostre zapalenie trzustki – czy jeszcze istnieje” Dr hab. n. med. Michał Lipiński; Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • „Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej” Dr n. med. Anna Pietrzak; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej­Curie w Warszawie
Close Menu