Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Oddział Białostocki

Strona główna

 
Szanowni Państwo

Zarząd Białostockiego Oddziału PTG-E zwraca się z uprzejmą prośbą o opłacenie składki członkowskiej za 2011 rok. Termin opłacenia składki upłynął 31.XII.2010 r. Jednocześnie przypominamy, że opłacona składka gwarantuje otrzymanie pełnej, rocznej prenumeraty czasopisma Gastroenterologia Polska.

Wysokość składki - 100 zł. rocznie
Bank PKO BP I Oddział Białystok Nr konta: 91 1020 1332 0000 1502 0244 0287

Członkowie PTG-E w wieku emerytalnym są zwolnieni od opłat.

Równocześnie prosimy o przesłanie: adresu e-mail do korespondencji oraz numeru prawa wykonywania zawodu, który jest niezbędny do otrzymania dostępu do kodowanej strony internetowej PTG-E. Osoby, które nie prześlą numeru prawa wykonywania zawodu, mimo opłaconej składki, nie będą mogły korzystać z kodowanej strony zawierającej między innymi wytyczne PTG-E dotyczące diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. Powyższe informacje można przesłać drogą internetową: ptgebialystok@gmail.com

W dniu 17 marca 2011 roku o godz. 16.30 w Hotelu Branicki w Białymstoku odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe Oddziału Białostockiego PTGE. Ze względu na temat posiedzenia ,,Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit'' prosimy o przesłanie krótkiego opisu problemu klinicznego, z którym spotkaliście się Państwo w praktyce zawodowej. Powyższy przypadek zostanie przedstawiony (ewentualnie anonimowo) zaproszonemu ekspertowi w dziedzinie Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Termin nadsyłania (pocztą lub e-mail) problemów klinicznych do analizy upływa w dniu 20.02.2011.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2011 r. (czwartek) w sali wykładowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, V piętro, godz. 16.30 odbędzie się Wiosenne Posiedzenie Szkoleniowo-Naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Oddział w Białymstoku


 
 

komunikaty

wydarzenia

  • Komunikaty
    W dniu 30 września o g.18.00 w Hotelu Branicki w Białymstoku odbyło się posiedzenie naukowe Oddziału Białostockiego PTGE. Temat spotkania: ,,Rola receptora HER-2 w raku żołądka''

    W dniu 25 listopada 2010 r. o godzinie 17.00 w sali wykładowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku odbyło się Jesienne Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTG-E.

    W dn. 10.10.2008. odbyła się kolejna edycja spotkań naukowo-szkoleniowych naszego Oddziału. Tematyka wykładów dotyczyła nieswoistych zapaleń jelit, chorób czynnościowych jelita grubego. Gościem honorowym był Prof. Witold Bartnik. zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

    Brak aktualnych wydarzeń